Στο ΤΑΙΠΕΔ η Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού

Στο ΤΑΙΠΕΔ η Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού

Ξεκινά η διαδικασία αποκρατικοποίησης της.

Στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων πέρασε η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ), η οποία συστάθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και τη διαχείριση ή/και εκμίσθωση τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων σε τρίτους.

Σύμφωνα με την απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος το 100% της εταιρείας περιέρχεται στο Ταμείο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε σήμερα, κατόπιν εισήγησης του υπουργού Οικονομικών, η διυπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε την αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού ΑΕ» (ΕΕΣΣΤΥ).

Διαβάστε ακόμη: Γίνονται αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα; 

Για τον σκοπό της αποκρατικοποίησης της εταιρείας, αποφασίστηκε η μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ 644.215 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές ενσωματώνουν, της ΕΕΣΣΤΥ, κυριότητας του Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της εταιρείας λειτουργίας του εγχώριου σιδηροδρομικού δικτύου.

Φωτογραφία: Ορέστης Παναγιώτου

 Διαβάστε ακόμη: Μετά τον ΟΠΑΠ ποιοι παίρνουν σειρά;