Τίνα Πασσαλάρη: Οι εταιρείες που αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο πετυχαίνουν ισχυρότερα αποτελέσματα

Η Partner της KKS Advisors μίλησε στο Business Monitor για το αφιέρωμα του Fortune που αναδεικνύει τις εταιρείες που «αλλάζουν τον κόσμο».

Στην εκπομπή Βusiness Monitor στο Νews24/7 Radio στους 88,6 φιλοξενήθηκε η Τίνα Πασσαλάρη, Partner στην KKS Advisors και μίλησε  για την έρευνα «Change The World», που δημοσίευσε το FortuneGreece.

H KKS Advisors, που ειδικεύεται στη διαµόρφωση στρατηγικής, την αποτίµηση επιπτώσεων και την έρευνα σε θέµατα βιώσιµης επιχειρηµατικότητας συνεργάστηκε με το περιοδικό και τον Γεώργιο Σεραφείμ, καθηγητή του Harvard Business School, για να παρουσίασουν τις επιχειρήσεις εκείνες που διακρίνονται στην Ελλάδα για το µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθούν, αναλαµβάνοντας έµπρακτα το δικό τους µερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζοµένους τους και στο περιβάλλον.

Έτσι προέκυψε η λίστα «Change The World» με τα 20 initiatives που σημείωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Ελλάδα βάσει της μεθοδολογίας της έρευνας.

Ακούστε τη  συνέντευξη της κ. Πασσαλάρη στον Τάσο Ζάχο (από το 14:23’)

Διαβάστε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Τι είναι το αφιέρωμα για τις εταιρείες που «αλλάζουν τον κόσμο» και με ποια κριτήρια αξιολογήθηκαν οι πρακτικές των εταιρειών;

Στόχος ήταν να αναγνωρίσουμε 20 πρωτοβουλίες εταιρειών στην Ελλάδα που έχουν ένα θετικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Ξεκινήσαμε με δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο ήταν να επιλέξουμε κάποιες εταιρείες των οποίων η δράση να έχει υλοποιηθεί μέσα στο 2017 ή το 2018 και των οποίων ο κύκλος εργασιών θα έπρεπε να ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2017. Η επιλογή των πρωτοβουλιών πραγματοποιήθηκε από τους δημοσιογράφους του Fortune, ενώ κλήθηκαν και οι εταιρείες μέλη του δικτύου CSR Hellas να υποβάλουν τις πρωτοβουλίες τους. Μέσω της διαδικασίας αυτής αναγνωρίστηκαν 50 πρωτοβουλίες που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια. Οι πρωτοβουλίες αξιολογήθηκαν βάσει δημοσιευμένων πληροφοριών και πληροφοριών που έστειλαν στο Fortune οι ίδιες οι εταιρείες. Από κάθε εταιρεία αξιολογήθηκε μία πρωτοβουλία, με στόχο την ανάδειξη των 20 καλύτερων δράσεων.

Πώς αξιολογήσατε αυτές τις πρωτοβουλίες και πρακτικές;

Ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε τέσσερις κατηγορίες κριτηρίων. Στην πρώτη κατηγορία αξιολογήσαμε την κοινωνική επίδραση της κάθε πρωτοβουλίας, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το εύρος, την επαναληψιμότητα, τη διάρκεια και τη φύση της επίδρασης της πρωτοβουλίας. Η φύση της επίδρασης της πρωτοβουλίας έχει να κάνει με το αν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έναυσμα για μία δημιουργία συστημικής αλλαγής. Για παράδειγμα, η διοργάνωση μιας δράσης για τον καθαρισμό μια παραλίας αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης απορριμμάτων και μάλιστα για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι η παραλία να ξαναγεμίσει σκουπίδια. Ενώ μια δράση, που δίνει κίνητρα στους πολίτες να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να υιοθετήσουν τη νοοτροπία της ανακύκλωσης, μπορεί να οδηγήσει σε συστημική αλλαγή, και στην ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων από εδώ και πέρα. Αυτό ήταν και το μέρος που είχε τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση. Μετά από αυτό υπήρχαν άλλα τρία κριτήρια. Το πρώτο ήταν να αξιολογήσουμε το όφελος της πρωτοβουλίας για την εταιρεία και τους συνεργάτες της, το δεύτερο είχε να κάνει με την αξιολόγηση του βαθμού ενσωμάτωσης της πρωτοβουλίας στην δραστηριότητα της εταιρείας και το τελευταίο έχει να κάνει με τη συμβολή της πρωτοβουλίας της εταιρείας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, που είναι πιο συναφείς με την Ελλάδα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Γιατί είναι σημαντική για τις ίδιες τις εταιρείες μία τέτοια έρευνα;

Νομίζω ότι βασικότερο μέλημά των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουν και η κοινωνική τους επίδραση. Η έρευνα του Fortune και η συμμετοχή των εταιρειών στην λίστα «Change the World», αποτελεί ένα είδος αναγνώρισης για αυτές τις εταιρείες. Τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν τις πρωτοβουλίες τους και πιθανώς να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η λίστα «Change the World» της αμερικανικής έκδοσης το Fortune χρήζει διεθνούς αναγνώρισης και οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε αυτή τη λίστα.

Πριν από λίγο καιρό όταν μιλούσαμε για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αυτό γινόταν στο πλαίσιο ενός απλού προγράμματος ΕΚΕ. Τι άλλαξε τον τελευταίο καιρό και οι αυτές οι πρακτικές βρίσκονται στον πυρήνα των εταιρικών λειτουργιών μιας επιχείρησης;

Πιστεύω ότι πλέον οι εταιρείες κατανοούν ότι οι μονωμένες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τα προγράμματα, που έχουν χαρακτήρα χορηγικό και φιλανθρωπικό και δεν συνδέονται με το επιχειρηματικό τους μοντέλο, δεν συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τους. Οι βέλτιστες πρακτικές προστάζουν τις εταιρείες να αναγνωρίσουν τις περιοχές που έχουν τις σημαντικότερες επιπτώσεις και να επικεντρωθούν σε αυτές, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσής τους. Σε πολλές περιπτώσεις η προσπάθεια αυτή οδηγεί σε καινοτόμες λύσεις που στη συνέχεια οδηγούν και σε οικονομικά οφέλη για τις εταιρείες.  Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση πουλά προϊόντα και έχει αναγνωρίσει τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ως ουσιαστικό θέμα για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, τότε είναι πιθανό να προσπαθήσει να σχεδιάσει και να δημιουργήσει, νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες.

Συνεπώς αυτό μεταφράζεται και στην κύρια δράση της εταιρείας, σωστά;

Ακαδημαϊκές μελέτες δείχνουν ότι οι εταιρείες που αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τους την κοινωνία και το περιβάλλον, πετυχαίνουν θετικότερη κοινωνική επίδραση και μακροπρόθεσμα παρουσιάζουν ισχυρότερα επιχειρηματικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας αύξηση κερδών και αξίας για τους μετόχους τους.

Επίσης οι εταιρείες δέχονται πιέσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη τους για διαφάνεια σχετικά με τις υπεύθυνες πρακτικές τους. Οι επενδυτές αξιολογούν πλέον τις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας και μη χρηματοοικονονομικά κριτήρια, κριτήρια που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, το περιβάλλον και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθούν οι εταιρείες. Στο ίδιο κλίμα, υποστηρίζουμε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αναπτύσσει και θα δημοσιεύσει το Σεπτέμβριο έναν οδηγό δημοσίευσης μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων, για να αποτελέσει κοινό σημείο αναφοράς για τις εισηγμένες εταιρείες. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αύξηση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και η μείωση του κόστους κεφαλαίου τους.

Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η KKS Advisors και σε ποιες εταιρίες απευθύνεστε;

Στην KKS Advisors υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία, μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους θεμάτων, καθώς και των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης. Προσφέρουμε υπηρεσίες για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, την αποτελεσματική παρουσία των επιδόσεων των οργανισμών στα ενδιαφερόμενα μέρη τους, υπεύθυνες επενδύσεις, μέτρηση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και υλοποίηση διαφόρων εξειδικευμένων μελετών.

Απευθυνόμαστε σε εταιρείες και οργανισμούς που στοχεύουν να:

  • αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές,
  • κάνουν την επιχείρηση τους ελκυστική σε υπεύθυνους (ESG) επενδυτές,
  • αναγνωρίζουν ευκαιρίες για να μεγιστοποιήσουν την επίδρασή τους.