Το 15% της νεολαίας στην Ελλάδα στη ζώνη της φτώχειας – 3ο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη

Το 15% της νεολαίας στην Ελλάδα στη ζώνη της φτώχειας – 3ο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας μεταξύ των νέων στην ΕΕ ήταν κατά 2,8% υψηλότερο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Η νεολαία της Ελλάδας είχε για το 2022 το υψηλότερο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής αποστέρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την Eurostat, στο σύνολο της ΕΕ το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής αποστέρησης μεταξύ των νέων (ηλικίας 15-29 ετών) ήταν 6,1%.

Το ποσοστό ήταν ελαφρώς υψηλότερο (6,7%) μεταξύ του συνολικού πληθυσμού (όλα τα άτομα που ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά).

Τα υψηλότερα ποσοστά νέων που αντιμετώπιζαν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση το 2022 καταγράφηκαν στη Ρουμανία (25,4%), τη Βουλγαρία (18,6%) και την Ελλάδα (14,9%).

Αντίθετα, το ποσοστό ήταν κάτω του 3% σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ: Σλοβενία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Κροατία, Πολωνία, Τσεχία, Ολλανδία, Εσθονία, Μάλτα, Κύπρος, Φινλανδία και Σουηδία.

Το 2022 το συνολικό ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τους νέους ηλικίας 15-29 ετών ήταν 24,5%- 2,9% υψηλότερο από το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (21,6%).

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας μεταξύ των νέων ήταν κατά 2,8% υψηλότερο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (19,3% μεταξύ των νέων ηλικίας 15-29 ετών σε σύγκριση με 16,5% για τον συνολικό πληθυσμό).

Ομοίως, το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας ήταν 0,4% υψηλότερο μεταξύ των νέων (8,7% σε σύγκριση με 8,3% για τον συνολικό πληθυσμό).

Αντίθετα, το ποσοστό των ατόμων που βιώνουν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερο μεταξύ των νέων σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: