Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στην έρευνα των δικτύων 5ης γενιάς

Το Εργαστήριο Δικτυακών Τεχνολογιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών πρωτοπορεί και συνεισφέρει σημαντικά στην πραγματοποίηση των προδιαγραφών του 5G μέσα από τη συμμετοχή του σε τρία καινοτόμα ερευνητικά έργα.

Οι ερευνητικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της οριστικοποίησης και εμπορικής διάθεσης των επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G) κινούνται ραγδαία. Το 5G υπόσχεται 10 έως 100 φορές γρηγορότερες ταχύτητες σε σχέση με το 4G, της τάξης δηλαδή των 10 Gbps, καθώς και καθυστερήσεις δικτύου της τάξης του 1 millisecond, ενώ θα προσφέρει 100% κάλυψη.

Μεταξύ των σχετικών ερευνητικών ομάδων στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Δικτυακών Τεχνολογιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών (ΔικΤΥΕ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πρωτοπορεί στις εξελίξεις του 5G. Μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, το Εργαστήριο ΔικΤΥΕ συνεισφέρει σημαντικά στην πραγματοποίηση των προδιαγραφών του 5G, συμμετέχοντας σε τρία ερευνητικά έργα σε αυτή την κατεύθυνση, όντας συντονιστής δύο εξ’ αυτών. 

Το έργο CASPER του πλαισίου Research and Innovation Staff Exchange (RISE) του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions, προωθεί τη συνέργεια ακαδημαϊκού χώρου με μικρομεσαίες εταιρείες σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, ώστε να προάγει την ανθρωπο-κεντρική θεώρηση των δικτύων 5G. Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως η Software Defined Networking (SDN), σχεδιάζει υπηρεσίες όπου οι τελικοί χρήστες τηλεπικοινωνιών τοποθετούνται στο επίκεντρο του δικτυακού σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα, το CASPER χρησιμοποιεί την έννοια της «Ποιότητας Εμπειρίας» (Quality of Experience), δηλαδή του βαθμού ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας ενός τελικού χρήστη μίας εφαρμογής ή υπηρεσίας. Μέσω αυτής, επιτυγχάνει να κατανοήσει τον αντίκτυπο της λειτουργίας ενός δικτύου στην πραγματική εμπειρία ενός χρήστη, ώστε να κατευθύνει τον σχεδιασμό κινητών δικτύων, αλλά και τη λήψη δικτυακών αποφάσεων υπό αυτό το πρίσμα.

Το έργο SPOTLIGHT , του πλαισίου European Training Network του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions, έχει δημιουργήσει ένα πολυ-επιστημονικό δίκτυο ερευνητών σε έντεκα Πανεπιστήμια και εταιρείες σε οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να αναλύσει, σχεδιάσει και βελτιστοποιήσει τις επιδόσεις μίας καινοτόμου αρχιτεκτονικής δικτύου. Προκειμένου να ανταποκριθεί και να ξεπεράσει τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί για τα δίκτυα 5G, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, ονόματι SPOTLIGHT, αποσκοπεί στο να σπάσει τα όρια απόδοσης που παρουσιάζονται στο σημερινό άκαμπτο οικοσύστημα κινητών δικτύων, το οποίο περιλαμβάνει εξαιρετικά ετερογενή, επικαλυπτόμενα και λειτουργικά απομονωμένα σημεία σύνδεσης που χειρίζονται τις περισσότερες λειτουργίες της κινητής επικοινωνίας ανεξάρτητα.

Το SPOTLIGHT θα μετασχηματίσει το εν λόγω μοντέλο αρχιτεκτονικής δικτύου προτείνοντας έναν συνασπισμό μαζικώς κατανεμημένων υποσυστημάτων κεραίας που θα ενορχηστρώνονται κεντρικά από έναν πυρήνα δικτύου με την υποστήριξη τεχνολογιών «νέφους».

Τέλος, το έργο CityZEN, στα πλαίσια της πράξης «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ, θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Internet of Things (IoT) στα πλαίσια του 5G, το οποίο θα παρέχει μια ανοιχτή, ασφαλή και παραμετροποιήσιμη πλατφόρμα για πολλαπλές λύσεις έξυπνης πόλης. Εστιάζει στη διαχείριση ενός πλήθους έξυπνων συσκευών που κατανέμονται στον ιστό μίας πόλης και αγκιστρώνονται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω ενός κεντρικού ελεγκτή δικτύου, έχοντας εφαρμογή σε συστήματα πάρκινγκ, ηλεκτροφωτισμού, μέτρησης ρύπων/θερμοκρασίας, διαχείρισης στόλου κ.ά.

Το έργο προσβλέπει σε αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, αλλά και στη δημιουργία νέων πάγιων θέσεων εργασίας στους ενδιαφερόμενους φορείς (κυρίως δήμους) για άτομα που θα εγκαταστήσουν και θα αναπτύξουν εφαρμογές για το σύστημα, καθώς και στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει μελλοντικά τον γόνιμο τομέα του ΙοΤ στην Ελλάδα.