Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές της Ryanair

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές της Ryanair
The Boeing 737 of Ryanair budget carrier while passengers leave the place. Flying during the Covid-19 Coronavirus pandemic inside a Boeing 737-800 aircraft of Ryanair low cost carrier with destination Chania in Crete Island, a popular holiday destination. Inside the airplane is mandatory to wear face masks for the passengers and the flight crew, air stewardess etc while people need a negative COVID test to board on the plane as a safety measure, while the aviation and tourism industry is struggling to return back to normality. Greece is trying to boost its tourism and give privileges to vaccinated against Covid-19 pandemic international tourists and locals, as the country is heavily depended from the tourism industry. Chania Airport, Greece on June 13, 2021 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Photo: AFP
Για μέτρα στήριξης τα οποία έλαβαν η Γαλλία και η Σουηδία την άνοιξη του 2020

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε αμετάκλητα τις προσφυγές της Ryanair σχετικά με τα μέτρα στήριξης τα οποία έλαβαν η Γαλλία και η Σουηδία την άνοιξη του 2020. Η υπόθεση αφορά τις κρατικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2020, η Γαλλία κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρο ενίσχυσης υπό τη μορφή αναστολής καταβολής του φόρου πολιτικής αεροπορίας και του φόρου αλληλεγγύης επί των αεροπορικών εισιτηρίων. Το μέτρο αυτό, που ίσχυσε υπέρ των αεροπορικών εταιρειών που κατείχαν άδεια των γαλλικών αρχών, συνίστατο στην αναστολή καταβολής των ανωτέρω φόρων μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021, εν συνεχεία δε στη σταδιακή καταβολή τους σε περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Τον Απρίλιο του 2020, η Σουηδία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο ενίσχυσης υπό τη μορφή καθεστώτος εγγυήσεως δανείων, μέγιστου ποσού πέντε δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (SEK), για τη στήριξη, στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19, των αεροπορικών εταιριών που κατείχαν άδεια των σουηδικών αρχών.

Η Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα ενίσχυσης. Η Ryanair προσέβαλε τις αποφάσεις έγκρισης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι τα επίμαχα μέτρα ενίσχυσης ήταν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και απέρριψε τις προσφυγές. Θεώρησε ότι τεκμαίρεται πως το σουηδικό καθεστώς ενισχύσεων θεσπίστηκε προς το συμφέρον της Ένωσης. Εξάλλου, η αναστολή καταβολής φόρου την οποία εφάρμοσε η Γαλλία ήταν πρόσφορη για την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που είχε προκαλέσει η πανδημία του Covid-19 και δεν συνιστούσε δυσμενή διάκριση.

Η Ryanair άσκησε αναιρέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου το οποίο απέρριψε με τη σημερινή του απόφαση όλα τα επιχειρήματα τα οποία προέβαλε η Ryanair και, ως εκ τούτου, επικυρώνει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι μια ενίσχυση δεν μπορεί να κριθεί ασύμβατη με την εσωτερική αγορά για λόγους που άπτονται αποκλειστικώς του επιλεκτικού χαρακτήρα της ενίσχυσης ή του ότι νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: