Τράπεζα Πειραιώς: Θετικά αποτελέσματα από τη σειρά δράσεων για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τράπεζα ενίσχυσε σημαντικά την κάλυψη των NPEs και NPLs - Στο 1,6 δισ. ευρώ εκτιμάται η επίπτωση από το IFRS 9. 

Στο 82% έχει ενισχυθεί ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) της Tράπεζας Πειραιώς, από 70% τον Σεπτέμβριο του 2017 και είναι ο καλύτερος στην αγορά μαζί με της Εθνικής Τράπεζας.

O δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs) της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται στο 52%, στο ίδιο επίπεδο με της Alpha Βank, από 45% τον Σεπτέμβριο του 2017.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενίσχυσε σημαντικά την κάλυψη των NPEs και NPLs, μέσω των αυξημένων προβλέψεων που έλαβε το 2017 και της επίπτωσης από την πρώτη εφαρμογή του IFRS 9 (Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9).

Ο συνδυασμός αυτός, όπως επισημαίνουν στελέχη της τράπεζας, διευκολύνει την μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέψεων στο μέλλον.

Με βάση το market update που έδωσε η τράπεζα, η επίπτωση από το IFRS 9 εκτιμάται στο 1,6 δισ. ευρώ και είναι στο κατώτερο όριο των εκτιμήσεων της αγοράς, καθώς για παράδειγμα ξένος οίκος προέβλεπε μέγεθος της τάξης των 3 δισ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για δάνεια το έτος 2017 εκτιμώνται στα 2 δισ. ευρώ (1,2 δισ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο του 2017) από 1 δισ. ευρώ το 2016. Στις 31.12.17 ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις των NPEs ανέρχεται σε 47% και ο δείκτης κάλυψης των NPLs σε 75% ενώ pro-forma για την πρώτη εφαρμογή του ΙFRS 9, ενισχύονται σε 52% και 82% αντιστοίχως.

Καλύτερη από το στόχο ήταν η μείωση του υπολοίπου των NPEs στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 στα 31,3 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 31,5 δισ. ευρώ και ήταν 2,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα σε ετήσια βάση.

Το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) της τράπεζας μειώθηκε στα 19,8 δισ. ευρώ αντιστοίχως, έναντι στόχου 20,1 δισ. ευρώ, 3,4 δισ. ευρώ χαμηλότερα σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά με σειρά δράσεων στην υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων για τα NPEs μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων.

Όσον αφορά στις πωλήσεις, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο συναλλαγές: για 1,6 δισ. ευρώ επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις (2 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού) και 0,4 δισ. ευρώ μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών πιστώσεων (2,3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού). Oι δύο συναλλαγές αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση στο δείκτη CET-1 κατά περίπου 20 μονάδες βάσης.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνεται περίπου στο 15,5% στις 31.12.2017, pro-forma για τις αποεπενδύσεις που είναι σε εξέλιξη.

O όμιλος Πειραιώς θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων, οι οποίες καταλήγουν σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του IFRS 9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους εκτιμώνται σε breakeven επίπεδο το 2017, με το αυξημένο έξοδο από προβλέψεις κατά το 4o τρίμηνο 2017 να αντισταθμίζεται από την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Σε επίπεδο μητρικής, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα καθαρά αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι οριακά θετικά.