ΤτΕ: Στα 6,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

O Προβόπουλος αγνόησε το ΔΝΤ- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε ήδη η Τράπεζα  Πειραιώς.

O διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, προχώρησε σήμερα στη δημοσίευση των κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών τραπεζών, παρά τη διαφωνία με την τρόικα και συγκεκριμένα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ποσό που χρειάζονται τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε σχετικά: Το «καυτό» ζήτημα των τραπεζών

Όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ, στα 6,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με το βασικό σενάριο προσομοίωσης σε ακραίες καταστάσεις που πραγματοποίησε στην Έκθεση της BlackRock.

Αναλυτικά οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας υπολογίζονται σε 2,183 δισ. ευρώ, της Εurobank σε 2,945 δισ. ευρώ της Alpha Bank σε 262 εκατ. ευρώ. της Πειραιώς σε 425 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Αττικής σε 397 εκατ. ευρώ και της Πανελλήνιας σε 169 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος ζήτησε από τις διοικήσεις των Τραπεζών να υποβάλλουν το αργότερο έως τις 15 Απριλίου τα σχέδια τους για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους σε εύλογο και σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2016), καλύπτονται από αποθέματα ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση στοιχείων ενεργητικού, κ.λπ.), καθώς και από τα κονδύλια του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Αν η ΑΜΚ στεφθεί με επιτυχία, το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μειωθεί σημαντικά, ενώ το ποσοστό των ιδιωτών θα αυξηθεί στο 35%.

Τρ. Πειραιώς: Στα 50 καλύτερα του κόσμου το νέο data center της

Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ορόσημο, όχι μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στόχο την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα για την αποπληρωμή κεφαλαίων καταβεβλημένων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Η επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα θωρακίσει την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και θα θεμελιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά. Μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς θα βελτιώσει τη δυνατότητά της να συνεχίσει την στήριξή της στην ελληνική οικονομία. Προσδοκούμε ότι η πρωτοβουλία μας θα λάβει ισχυρή υποστήριξη από τους υφιστάμενους μετόχους μας, καθώς επίσης και από άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.»

Η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς για την ΑΜΚ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε τη Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των υπό έκδοση μετοχών.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει την εν λόγω εξουσιοδότηση για να αντλήσει κεφάλαια ύψους έως €1,75 δισ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς» ή η «Τράπεζα») αποφάσισε να συγκαλέσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας, στις 28 Μαρτίου 2014, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των υπό έκδοση μετοχών και το μέγεθος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ακριβείς όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και έχει σκοπό να προτείνει στους μετόχους της Τράπεζας την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €1,75 δισ.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να επιτευχθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.  Η Τράπεζα θα εξετάσει τη δυνατότητα, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, να προσφέρει προνομιακή κατανομή (preferential allocation) των υπό έκδοση μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας και στους κατόχους Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants).

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. και η UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου».