20

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας FOOD & DRINK

ABOUT ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Κερδών Προ Φόρων (2009 – 2012): ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ

Είναι η πρώτη εταιρία από το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής που ιδιωτικοποιήθηκε με σκοπό να συνεχίσει να τροφοδοτεί την εγχώρια και ξένη αγορά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 15.484.216,37
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 684.847,05
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 32%