18

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΤΕΒΕ

ABOUT ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΤΕΒΕ

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Κερδών Προ Φόρων (2009 – 2012): 153%

Η εξειδίκευση στον τομέα της εξόρυξης και μεταφοράς μεταλλευμάτων, αλλά και η επέκταση στο εξωτερικό υποστήριξε την ανάπτυξη της εταιρίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 17.057.296,66
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 1.618.795,44
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 45%