21

ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 17
Website https://www.ab.gr/

ABOUT ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 23

Από τις µεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ µάρκετ της χώρας, µέλος του βελγικού οµίλου AHOLD DELHAIZE. Αριθµεί 393 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα, που χωρίζονται σε καταστήµατα λιανικής, cash-and-carry και καταστήµατα δικαιόχρησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2.181,16
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 167,34
EBITDA (%) 13,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 41,39
Συνολικός δανεισμός (%) -21,3