22

ΟΤΕ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 30
Website https://www.cosmote.gr/

ABOUT ΟΤΕ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 15

Ο µεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα. Προσφέρει όλο το φάσµα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια να ξεπερνούν τα €2 δισ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.568,50
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 627,80
EBITDA (%) 25,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1.827,00
Συνολικός δανεισμός (%) -14,4