13

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 8
Website http://www.kritikos-sm.gr/

ABOUT ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 20

Αλυσίδα σουπερµάρκετ από το 1948, ξεκίνησε από οικογενειακό παντοπωλείο στην Αίγινα. Φέτος η ΑΝΕ∆ΗΚ εισήλθε στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας και στην Κρήτη, και αριθµεί 165 καταστήµατα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 179,62
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 19,3
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 5,67
Κέρδη προ φόρων (%) 15,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 16,81
Συνολικός δανεισμός (%) -14,4