27

ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 18
Website https://www.esteelauder.gr/

ABOUT ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 30

Αποτελεί θυγατρική του οµώνυµου αµερικανικού οµίλου, δραστηριοποιούµενη στις αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εµπόριο καλλυντικών και αρωµάτων. Τα προϊόντα της διανέµονται σε περίπου 170 σηµεία λιανικής πώλησης, 70 από τα οποία στην Αθήνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 60,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 4,11
EBITDA (%) 4,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -