26

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 19
Website http://www.elzymi.gr/

ABOUT ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 28

∆ραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων κατεψυγµένης ζύµης, υποστηρίζοντας την αγορά food service και την αγορά της λιανικής. Λειτουργεί παραγωγική µονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 67,18
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 9,64
EBITDA (%) 5,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -