24

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 25
Website http://www.masoutis.gr/

ABOUT ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 21

Αλυσίδα σούπερ µάρκετ που διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στη Βόρεια Ελλάδα (καλύπτει τις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και τα νησιά Λήµνο, Λέσβο και Χίο), το οποίο αριθµεί 272 σηµεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 800,58
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 59,50
EBITDA (%) 14,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 119,68
Συνολικός δανεισμός (%) -0,6