12

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 9

ABOUT ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 20

Δραστηριοποιείται στην εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, καυσίμων θέρμανσης, τροφοδοσία σκαφών αναψυχής με καύσιμα και λιπαντικά κ.λπ. Διαθέτει 2 εργοστάσια επεξεργασίας στερεών καυσίμων σε Ασπρόπυργο και Βόλο, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης σε Ασπρόπυργο, Αγριά Βόλου και Πόρτο Λάγος, στόλο 33 ιδιόκτητων βυτιοφόρων αυτοκινήτων και 3 δεξαμενόπλοια. Λειτουργεί πανελλαδικό δίκτυο 588 πρατηρίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.023,59
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 9,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 11,08
EBITDA (%) 16,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 61,08
Συνολικός δανεισμός (%) -7,4