Αυτές είναι οι 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα

Η νέα λίστα του Fortune 500 με τις επιχειρήσεις που σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις στην εγχώρια αγορά.

Οι 30 επιχειρήσεις της φετινής λίστας άφησαν το αποτύπωµά τους στην εγχώρια επιχειρηµατική σκηνή, σε µια περίοδο αρνητικής ψυχολογίας και αβεβαιότητας.

Κοινά χαρακτηριστικά τους η εξωστρέφεια, η οικονοµική υγεία και η διάρκεια όσον αφορά την απόδοσή τους.

Σχετικά µε τη διάρθρωση της φετινής λίστας, οι περισσότερες επιχειρήσεις προέρχονται από την ευρύτερη βιοµηχανία-µεταποίηση (συνολικά 14) και το εµπόριο (επίσης 14), ενώ ο τριτογενής τοµέας εκπροσωπείται από µόλις δύο εταιρείες.

Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν θα εξακολουθήσουν την αναπτυξιακή τους πορεία, εν µέσω δηµοσιονοµικών µέτρων, τα οποία αναµένεται να βλάψουν περαιτέρω την κατανάλωση και την επιχειρηµατικότητα.

Η λίστα δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τάσος Ζάχος, Πεννύ Κούτρα, Αλέξης Νικολαΐδης
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Infobank – Hellastat