Αυτές είναι οι 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Πεννύ Κούτρα, Αλέξης Νικολαΐδης
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: Infobank – Hellastat
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η λίστα με τις 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων των τραπεζών και ασφαλιστικών), οι οποίες το 2015 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον €50 εκ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2012-2015 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ, ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις.

Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

• Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο 2012-2015.

• Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:
– βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων 2012-2015.
– βάσει του ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

• Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2015. Σημειώνεται ότι στη λίστα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις τόσο ελληνικών συμφερόντων, όσο και θυγατρικές ή μέλη ξένων ομίλων.

Η νέα λίστα του Fortune 500 με τις επιχειρήσεις που σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις στην εγχώρια αγορά.

Οι 30 επιχειρήσεις της φετινής λίστας άφησαν το αποτύπωµά τους στην εγχώρια επιχειρηµατική σκηνή, σε µια περίοδο αρνητικής ψυχολογίας και αβεβαιότητας.

Κοινά χαρακτηριστικά τους η εξωστρέφεια, η οικονοµική υγεία και η διάρκεια όσον αφορά την απόδοσή τους.

Σχετικά µε τη διάρθρωση της φετινής λίστας, οι περισσότερες επιχειρήσεις προέρχονται από την ευρύτερη βιοµηχανία-µεταποίηση (συνολικά 14) και το εµπόριο (επίσης 14), ενώ ο τριτογενής τοµέας εκπροσωπείται από µόλις δύο εταιρείες.

Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν θα εξακολουθήσουν την αναπτυξιακή τους πορεία, εν µέσω δηµοσιονοµικών µέτρων, τα οποία αναµένεται να βλάψουν περαιτέρω την κατανάλωση και την επιχειρηµατικότητα.

Η λίστα δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

F30

[#] COMPANY SECTOR
1 AGROTECH S.A.
2 HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.
3 ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε
4 COSMOS PROFIL A.E.
5 ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
7 ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
8 ΜΠΕΡΣΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
9 KARENTA A.E.
10 ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.
12 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
13 ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
15 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.
16 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ
17 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε
18 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
19 BAZAAR A.E.
21 ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
22 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.
22 TUI EΛΛΑΣ Α.Ε.
23 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
24 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε
25 AGROINVEST A.E.B.E.
26 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
27 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.
28 L’ OREAL HELLAS A.E.
28 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε
29 JUMBO AE
30 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.