30

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 29

ABOUT ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 28

Πρόκειται για αλυσίδα super market, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα (καλύπτει γεωγραφικά τις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και τα νησιά Λήμνο και Λέσβο), το οποίο στα τέλη του 2015 περιελάμβανε 263 σημεία πώλησης.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 751,66
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 49,03
EBITDA (%) 5,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 108,98
Συνολικός δανεισμός (%) -16,0