18

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 25
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 15
Website https://www.elton.gr/main.aspx#&panel1-1

ABOUT ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΕΛΤΟΝ δραστηριοποιείται στη διανοµή χηµικών πρώτων υλών και υπηρεσιών σε ολόκληρο το φάσµα βιοµηχανιών τελικών προϊόντων, έχοντας δυνατή και σηµαντική παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 85,68
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,01
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 14,58
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 6,2%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 18,5%