Fastest Growing Companies in Greece 2019

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Kατερίνα Μιχαλόπούλου
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: Infobank Hellastat
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
  • Η λίστα με τις 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων των τραπεζών και ασφαλιστικών), οι οποίες το 2018 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον €50 εκ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2015-2018 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ, ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις.
  • Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:
  • Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο.
  • Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:
  • βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων 2015-2018.
  • βάσει του ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα.
  • Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.
  • Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2018.​

Oι εταιρείες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η περσινή έκπληξη της ποσόστωσης των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων στη λίστα των 30 ταχέως αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων για το 2018 συνεχίζεται. Από 73% το 2017 στο 83% το 2018.

Μια πρώτη «αποκρυπτογράφηση» αυτού του αποτελέσµατος είναι ότι η στρατηγική ανάπτυξης των ταχέως αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, διαφοροποιείται.

Η υιοθέτηση νέων πρακτικών στους τοµείς των πωλήσεων αλλά και στον εξορθολογισµό των εξόδων / επενδύσεων είναι οδηγός για επαναλαµβανόµενα θετικά αποτελέσµατα.

Εξετάζοντας τη φετινή λίστα, επιβεβαιώνεται η βελτίωση της ιδιωτικής κατανάλωσης µε την εµφάνιση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εµπορίου και συγκεκριµένα στο χώρο των ενδυµάτων και του αυτοκινήτου.

Οι εταιρείες ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και PULL AND BEAR ΑΕΕ, του ισπανικού Οµίλου Inditex, καταφέρνουν να ξεχωρίσουν, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση των Κερδών προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ). Η FCA GREECE Α.Ε. διατηρεί την ανοδική πορεία του 2017 µε αύξηση πωλήσεων κατά 27,8%.

Τα θετικά σηµάδια του λιανικού εµπορίου σε συνδυασµό µε την οµαλοποίηση του δικτύου της Μαρινόπουλος φαίνεται ότι επηρέασαν θετικά και τις εταιρείες L’OREAL HELLAS Α.Ε. και COLGATE – PALMOLIVE HELLAS.

Ο κλάδος των τροφίµων και ποτών εκπροσωπείται από έξι εταιρείες, ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΑΜΒΥΞ Α.Ε., CHIPITA Α.Ε., TASTY FOODS ΑΒΓΕ, LEADER Α.Ε. και ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ, οι οποίες δείχνουν µία σταθερή ανοδική πορεία των αποτελεσµάτων τους. Η αύξηση των εξαγωγών είναι ένας από τους λόγους ανέλιξης του συγκεκριµένου κλάδου.

Η ανοδική πορεία του εισερχόµενου τουρισµού ευνόησε για µια ακόµα χρονιά το ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ, µε την επιβατική κίνηση να φτάνει στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 64 εκατοµµυρίων επιβατών, από 58 εκατοµµύρια το 2017 (αύξηση 14%). Και η NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι µιας από τις εταιρείες που επηρεάστηκαν από αυτή την πορεία του τουρισµού. Πολύ θετική και η εικόνα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., αποτέλεσµα των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν.

Από τη λίστα δεν λείπει και ο κλάδος της τεχνολογίας µε τρεις εταιρείες ΤΕΛΕ-ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ Α.Ε., ACI HELLAS Α.Ε. και GLOBALSAT Α.Ε. Οι δύο πρώτες, µάλιστα, ανήκουν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης του ρυθµού µεταβολής των πωλήσεων τους.

Επίσης, η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. αποτυπώνει τη συνεχή άνοδο των µεριδίων των εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2018 η εταιρεία εισήλθε και στην προµήθεια φυσικού αερίου σε οικιακούς πελάτες.

Στη λίστα συναντάµε τις εταιρείες METRAD Α.Ε. και ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ ΑΕBE του κλάδου µετάλλου. Ένας έντονα εξωστρεφής κλάδος µε το µεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής να εξάγεται.

Στον κλάδο των ταχυµεταφορών, εκτός της ACS, έρχεται να προστεθεί φέτος και η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ όπου και παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας.

Από τον κλάδο των χηµικών προϊόντων, ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους δύο εταιρείες, η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ και η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

Τέλος, ο κλάδος των υπηρεσιών παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον µε θετικές µεταβολές και ανοδικές τάσεις την τελευταία διετία. Οι εταιρείες TELEPERFOMANCE HELLAS Α.Ε. και ACCENTURE Α.Ε., που βρίσκονται στη λίστα επιβεβαιώνουν τα παραπάνω µε αξιοσηµείωτες αυξήσεις τόσο των πωλήσεων όσο και των ΚΠΤΦΑ.

F30

[#] COMPANY SECTOR
1 ΤΕΛΕ – ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ Α.Ε. SERVICES
2 FCA GREECE A.E. RETAIL
3 TELEPERFORMANCE HELLAS A.E. SERVICES
4 ACI HELLAS A.E. RETAIL
5 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. FOOD & DRINK
6 ACCENTURE A.E. SERVICES
7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. SERVICES
8 BIOMAR HELLENIC A.B. & E.E.I. FOOD & DRINK
9 ZARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. RETAIL
10 METRAD A.E. RETAIL
11 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ΕΛΛΑΣ Α.Ε. SERVICES
12 ΑΜΒΥΞ Α.Ε. FOOD & DRINK
13 CHIPITA A.E. FOOD & DRINK
14 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. SERVICES
15 L’OREAL HELLAS A.E. RETAIL
16 NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. SERVICES
17 VIVECHROM ΔΡ ΣΤ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε. RETAIL
18 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. RETAIL
19 TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε. RETAIL
20 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. SERVICES
21 LEADER Α.Ε. COMMERCE
22 COLGATE- PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. RETAIL
23 ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε. INDUSTRY
24 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” SERVICES
25 PULL AND BEAR Α.Ε.Ε. RETAIL
26 GLOBALSAT Α.Ε. TECHNOLOGY
27 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. SERVICES
28 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. SERVICES
29 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Α.Β.Ε.Ε. FOOD & DRINK
30 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε. FOOD & DRINK