20

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 3
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 41
Website https://www.heron.gr/

ABOUT ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί τον πρώτο ιδιώτη που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην παραγωγή και την προµήθεια ενέργειας. Η µετοχική της σύνθεση αποτελείται από τον Όµιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την ENGIE & την QATAR PETROLEUM.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 347,22
EBITDA (εκ. ευρώ) 12,63
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 0,20
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 38,3%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 5,2%