7

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 12
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 6
Website http://www.olp.gr/el/

ABOUT ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Αποτελεί το µεγαλύτερο σε έκταση λιµάνι της χώρας και ένα από τα µεγαλύτερα της Μεσογείου, και συνιστά αναπτυξιακό µοχλό της εγχώριας οικονοµίας. Ιδρύθηκε το 1930 και διαθέτει πολλαπλές δραστηριότητες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 132,93
EBITDA (εκ. ευρώ) 56,68
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 62,50
Συνολικός δανεισμός (%) -8,9%
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 10,0%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 34,1%