8

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 5
Διευθύνων Σύμβουλος Ζωούλλης Μηνά

ABOUT ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Εδώ και πάνω από 50 χρόνια, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά της μπίρας. Σήμερα, η δραστηριότητα της εταιρείας αντιστοιχεί στο 0,7% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι 100 εταιρείες σαν την Αθηναϊκή Ζυθοποιία μπορούν ουσιαστικά να οδηγήσουν την ανάπτυξη στη χώρα. Παράλληλα, για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας δημιουργούνται σχεδόν 7 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ευρύτερη οικονομία. Για την επόµενη τριετία η εταιρεία έχει προγραµµατίσει 66,8 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις. Επιπλέον, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πραγµατοποιεί εξαγωγές προϊόντων εδώ και 40 χρόνια και στις πέντε ηπείρους. Τα τελευταία δύο χρόνια, µάλιστα, η αξία των εξαγωγών της ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ. Επόµενο στοίχηµα είναι οι εξαγωγές να φτάσουν το 20% της συνολικής παραγωγής της.   Από το 2014 η εταιρεία υλοποιεί την πρωτοβουλία «εφοδιΑΖουµε», µε στόχο τη στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας, την εξέλιξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των παραγωγών κριθαριού, µέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη µεταφορά τεχνογνωσίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 296,2 (2014)