9

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (AEGEAN AIRLINES)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 4
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Eυτύχης Βασιλάκης

ABOUT ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (AEGEAN AIRLINES)

Το 2015, παρά τις αντίξοες συνθήκες, η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις σε ανάπτυξη δικτύου και νέου στόλου και αναπτύχθηκε κατά 18% από πλευράς συνολικής παραγωγής σε χιλιομετρικούς επιβάτες, την ίδια περίοδο που η οικονομία της χώρας κατέγραψε ύφεση.  Μέσα σε δύο έτη από την εξαγορά της Olympic Air το 2013, η Aegean Airlines πέτυχε συνολικά 40% αύξηση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού, ρυθμό πολλαπλάσιο της αύξησης των αεροπορικών αφίξεων στη χώρα. Επίσης η AEGEAN αναδείχθηκε για ακόμη μία χρονιά «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2016» κατά την παρουσίαση των βραβείων Skytrax World Airline Awards 2016, διάκριση που προκύπτει από περισσότερους από 19 εκατ. επιβάτες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 983
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 100,3
Κέρδη προ φόρων (%) 6