3

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. (AEGEAN OIL)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking -
Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνης Παπαδάκης

ABOUT ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. (AEGEAN OIL)

Πρόεδρος:  Ιάκωβος Μελισσανίδης

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια η εταιρεία ανέπτυξε ένα ευρύτατο δίκτυο, το οποίο σήμερα αριθμεί περίπου 550 πρατήρια καυσίμων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η AEGEAN OIL συνεισφέρει στην εθνική μας οικονομία με ετήσιο κύκλο εργασιών ενός δισ. ευρώ. Περίπου το ήμισυ από το συνολικό ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών της καταβάλλεται στα κρατικά ταμεία με κάθε μορφή φόρων και εισφορών, ενώ στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και στα πρατήρια καυσίμων με το σήμα AEGEAN απασχολούνται συνολικά 2.200 εργαζόμενοι. Οι πλήρως ανακαινισμένες με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό εγκαταστάσεις της AEGEAN OIL στην Αλεξανδρούπολη και στον Ασπρόπυργο χρησιμεύουν ως στρατηγικοί κόμβοι για τα πλοία και τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα και εξευγενισμένα προϊόντα απόσταξης πετρελαίου στο δίκτυο των πρατηρίων της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 886 (2014)
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,19
EBITDA (%) 6,2