4

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 4
Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Βρεττάκος

ABOUT ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει τη δυναμική  πορεία της στην ελληνική αγορά και εξακολουθεί να είναι μία υγιής οικονομικά εταιρεία, με συμπαγή στρατηγική, που επικεντρώνεται στον καταναλωτή. Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2015 διαμορφώθηκε στα 1.945,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,6% σε σχέση με το 2014, η οποία οφείλεται στην επιτυχημένη εμπορική πολιτική της, στην επέκταση και την ανάπτυξη του δικτύου της, καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων καταστημάτων της.  Σήμερα, το δίκτυο της ΑΒ αριθμεί πάνω από 341 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το 2015, το δίκτυο της εταιρείας διευρύνθηκε με 33 νέα καταστήματα (22 εταιρικά καταστήματα και 13 καταστήματα με το σύστημα δικαιόχρησης). H ΑΒ Βασιλόπουλος κατέβαλε στο ελληνικό δημόσιο, σε φόρους και εισφορές μόνο το 2015 το ποσό των 163 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.945,9
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 133,8
EBITDA (%) 8,5