10

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 7
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Καρέλιας

ABOUT ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Mεταξύ των πιο κερδοφόρων ελληνικών επιχειρήσεων συγκαταλέγεται η καπνοβιοµηχανία Karelia. Η παραγωγική δραστηριότητα του οµίλου διενεργείται όσον αφορά τα τσιγάρα και τον κοµµένο καπνό αποκλειστικά στην Ελλάδα, στην οποία είναι εγκατεστηµένα όλα σχεδόν τα περιουσιακά στοιχεία του. Από το σύνολο των πωλήσεων, οι εξαγωγές κατέχουν ποσοστό 82% και γίνονται σε πάνω από 60 χώρες. Η καπνοβιοµηχανία Karelia σήµερα διαθέτει θυγατρικές στο Λονδίνο, στη Σόφια, στην Κωνσταντινούπολη και στις Βρυξέλλες. Απασχολεί δε περισσότερους από 500 εργαζοµένους, στους οποίους συνεχώς παρέχει έξτρα αµοιβές, που για το 2015 άγγιξαν τα τρία εκατ. ευρώ.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 223
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 17
EBITDA (εκ. ευρώ) 79,8
EBITDA (%) 11