11

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε ΒΙΟµΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 16
Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννα Παπαδοπούλου

ABOUT ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε ΒΙΟµΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

Η εταιρεία έχει ταυτιστεί με το ελληνικό µπισκότο, την ελληνική βιοµηχανία τροφίµων και διαθέτει µερικά από τα ισχυρότερα brands της εγχώριας αγοράς. Έχει περάσει στα χέρια της επόµενης γενιάς, ωστόσο πρόεδρος παραµένει η εµβληµατική Ιωάννα Παπαδοπούλου. Εκτός της εγχώριας παρουσίας της, ανοίγεται µε αξιώσεις διεθνώς. Το 2015 παρουσίασε αύξηση εξαγωγών κατά 21%, ενώ ετησίως αυτές καταλαµβάνουν το 17% του κύκλου εργασιών της. Δίνει έµφαση στις ευρωπαϊκές αγορές και τις αγορές της Μέσης Ανατολής, ενώ τα σήµατα «Παπαδοπούλου» έχουν παρουσία σε 40 αγορές. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 133,7
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 14,0
EBITDA (%) -2,1