12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 14
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Πουλόπουλος

ABOUT ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς κλείνει έναν αιώνα ιστορίας,καθώς ιδρύθηκε το 1916 και σήμερα ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Ο Όμιλος αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό της χώρας, με παρουσία σε 8 χώρες και περίπου 18.000 εργαζόμενους. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου φτάνει τα 86 δισ. ευρώ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις τα 49 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις στις 31.3.16 τα 38 δισ. ευρώ. Σήμερα κατέχει μερίδιο 30% στα δάνεια και 27% στις καταθέσεις. Η τράπεζα εστιάζει στην πράσινη επιχειρηματικότητα και μέχρι το τέλος του 2015 είχε χρηματοδοτήσει έργα πράσινης επιχειρηματικότητας με 1,65 δισ. ευρώ, σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού, η βιολογική γεωργία, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, οι πράσινες μεταφορές και η χημεία.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2.374,0
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 1.125 (χωρίς έκτακτα έσοδα – έξοδα)
Κέρδη προ φόρων (%) 15