5

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 20
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Ντάμιαν Κόουπ

ABOUT ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ υπολογίζεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει αποδόσει περίπου 2 δισ. ευρώ σε φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Για το 2016, οι μεικτές εισπράξεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,23 δισ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα, μετά τη φορολογία και τις προμήθειες των πρακτόρων, διαμορφώθηκαν στα 573 εκατ. ευρώ. Η επένδυση στο δίκτυο, η επιτυχής έκδοση του εταιρικού ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, η πρόοδος στα VLTs, τα νέα παιχνίδια με αιχμή τα virtual sports, σηματοδοτούν την εξέλιξη που σημειώνεται στην εταιρεία.