#7 Παπαστράτος Α.Β.Ε. Σιγαρέττων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας  πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 270 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2015) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Περίπου 1.600 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 270 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20, των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της Β’ φάσης, προέξυψε η λίστα Most Admired Companies 2017 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 23 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 7
Προηγούμενη Kατάταξη 1

About Παπαστράτος Α.Β.Ε. Σιγαρέττων

Η Παπαστράτος συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα. Με τη νέα της επένδυση, ύψους 300 εκατ. ευρώ θα δημιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας. Η επένδυση αφορά την μετατροπή του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο ώστε να παράγει αποκλειστικά τις ράβδους καπνού για το IQOS το νέο καπνικό προϊόν που προωθεί Philip Morris International στη διεθνή αγορά. Μετά από 86 χρόνια η Παπαστράτος σταματά να παράγει τσιγάρα και γίνεται το τρίτο εργοστάσιο της Philip Morris  παγκοσμίως που μπαίνει σε μια νέα εποχή απαλλαγμένη από τον καπνό του τσιγάρου. Η εταιρεία απασχολεί άμεσα και έμμεσα 800 εργαζομένους, οι οποίοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιό της και καθοριστικό παράγοντα για την επιχειρηματική επιτυχία της. Μεταξύ άλλων, η Παπαστράτος έχει αναγνωριστεί ως «Great Place to Work» (2012-2014, 2017) και ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα (2015 – 2017), ενώ έχει λάβει πολλά βραβεία για προγράμματα ανάπτυξης εργαζομένων.