52

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 54
Website https://www.athenianbrewery.gr

ABOUT ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 321,63
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 29,73
EBITDA (%) 870,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -