42

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 44
Website https://www.aia.gr/traveler/

ABOUT ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 404,55
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 9,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 269,80
EBITDA (%) 3,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 370,21
Συνολικός δανεισμός (%) -16,1