11

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 13
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.ellaktor.gr/

ABOUT ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Στα 485,3 ευρώ ευρώ, αυξηµένος κατά 21,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, διαμορφώθηκε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο α΄ τρίµηνο του 2017. Την ίδια περίοδο τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) διαµορφώθηκαν για το α΄ τρίµηνο του 2017 σε 36,4 εκατ. ευρώ ευρώ. έναντι 39,3 εκατ. ευρώ ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε 23,2 εκατ. ευρώ ευρώ, έναντι κερδών 16,6 εκατ. ευρώ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.942,41
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 26,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 150,58
EBITDA (%) -2,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1.430,96
Συνολικός δανεισμός (%) -4,2