12

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 11
Website http://www.sklavenitis.gr/

ABOUT ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε.

Με αύξηση πωλήσεων κατά 7,47% και καθαρών κερδών κατά 32% έκλεισε το 2016 για τον όμιλο Σκλαβενίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισολογισμός του ομίλου περιλαμβάνει για πρώτη φορά και την «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης», την εταιρεία στην οποία μεταβιβάστηκε το δίκτυο της πρώην «Μαρινόπουλος». Η μεγέθυνση του ομίλου είχε βεβαίως ως συνέπεια και την αύξηση του απασχολούμενου προσωπικού. Ετσι, στο τέλος του 2016 στον όμιλο απασχολούνταν 11.454 άτομα, 399 επιπλέον σε σύγκριση με το 2015.

Διαβάστε αποκλειστικά στο Fortune:

Οικογένεια Σκλαβενίτη: Θέτει τις βάσεις για να αποτελέσει τη νέα ηγέτιδα δύναµη της αγοράς σούπερ µάρκετ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.872,11
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 94,89
EBITDA (%) 12,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 161,61
Συνολικός δανεισμός (%) -7,1