1

ΕΛΠΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 1
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.helpe.gr/

ABOUT ΕΛΠΕ

Ο όμιλος βρίσκεται και φέτος στην πρώτη θέση της λίστας. Το 2017 σημείωσε επίσης ισχυρά αποτελέσματα και σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ, και είναι πιθανό να υπερβούν και τα 850 εκατ. ευρώ. Στην εσωτερική αγορά, τα ΕΛΠΕ στρέφονται σε ενίσχυση του δικτύου των ιδιόκτητων πρατηρίων, ο στόχος για τα οποία είναι να ξεπεράσουν σε αριθμό τα 300, από 30 στις αρχές της δεκαετίας. Τέλος, στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων εκτιμάται ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στον Πατραϊκό Κόλπο θα γίνει στις αρχές του 2019, ενώ αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή για κύρωση της σύμβασης για το «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, που υπεγράφη τον Οκτώβριο, προκειμένου να ξεκινήσουν και εκεί οι ερευνητικές εργασίες.

Δείτε περισσότερα για τα ΕΛΠΕ στην ενότητα F100 Specials

Διαβάστε ακόμη:

ΕΛΠΕ: Η μεγαλύτερη εταιρεία της Ελλάδας αλλάζει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 6.679,92
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -8,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 834,35
EBITDA (%) 88,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 2.797,69
Συνολικός δανεισμός (%) -12,2