2

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 2
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.moh.gr/

ABOUT ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας πέτυχε ο όμιλος της Motor Oil στη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, καθώς τα ενοποιημένα μετά από φόρους κέρδη αναρριχήθηκαν στα 228,711 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 17,81% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, που είχαν ανέλθει στα 194,122 εκατ. ευρώ. H αύξηση των εξαγωγών, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών, καθώς και οι αυξημένες πωλήσεις στην εσωτερική αγορά ήταν οι βασικοί καταλύτες για τις ισχυρές επιδόσεις της Motor Oil, που συγκαταλέγεται στις πιο κερδοφόρες ελληνικές βιομηχανίες καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύχρονης κρίσης. Ταυτόχρονα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,736 δισ. ευρώ έναντι 4,474 δισ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο 28,20%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 6.356,86
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -10,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 602,43
EBITDA (%) 22,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1.183,84
Συνολικός δανεισμός (%) -12,4