20

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 22
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.gekterna.com/el/

ABOUT ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Αύξηση κερδών κατά 88,8% σημείωσαν τα κέρδη της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ στο εννιάμηνο του 2017. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 867,6 εκατ. ευρώ, έναντι 840,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, αυξημένες κατά 3,3%. Οι τομείς από τους οποίους κερδίζει τους περισσότερους “πόντους” η επιχείρηση είναι τρεις: οι παραχωρήσεις, οι κατασκευές και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημειώνεται ότι η εταιρεία  δραστηριοποιείται επίσης και στους τομείς των ακινήτων και της μεταλλουργίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.163,48
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 19,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 246,15
EBITDA (%) 69,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 898,98
Συνολικός δανεισμός (%) 42,4