19

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 15
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.mytilineos.gr/

ABOUT ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Το 2017 ήταν έτος ορόσημο για τον όμιλο, καθώς προχώρησε με επιτυχία στον μετασχηματισμό του.  Μάλιστα στο εννεάμηνο του 2017 σημείωσε «έκρηξη» κερδών, καθώς τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €226,1 εκατ. έναντι €128,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 76,3%. Το επόμενο διάστημα η «Μυτιληναίος» εστιάζει στην ισχυρή ανάπτυξη των επιχειρηματικών τομέων και στην επιτάχυνση της επίτευξης των συνεργιών της εταιρικής συγχώνευσης, που θα δημιουργήσουν περαιτέρω αξία για τους μετόχους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.250,13
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -9,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 219,80
EBITDA (%) -4,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 647,66
Συνολικός δανεισμός (%) 13,6