4

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 4
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.opap.gr/

ABOUT ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της διεθνώς. Το τρίτο τρίμηνο του 2017 συνοδεύτηκε από ουσιώδη αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας του. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ισχυρές επιδόσεις του χαρτοφυλακίου των στοιχηματικών προϊόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) και των Virtual παιχνιδιών, καθώς και την αυξανόμενη συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Tα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ ανήλθαν στα 48,1 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο (+64,1%) και στα 109 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2017. (-5,1%).

Δείτε περισσότερα για τον ΟΠΑΠ στην ενότητα F100 Specials

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 4.229,97
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -0,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 307,54
EBITDA (%) -18,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 381,69
Συνολικός δανεισμός (%) 159,5