3

ΔΕΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 3
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.dei.gr/

ABOUT ΔΕΗ Α.Ε.

Σε φάση αναδιοργάνωσης βρίσκεται η ΔΕΗ προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού που δέχεται από τις άλλες εταιρίες του κλάδου, αλλά και να επιταχύνει τη μείωση του μεριδίου της στην αγορά λιανικής. Η εταιρεία βάζει «πωλητήριο» σε 500.000 πελάτες της, ενώ προχωράει σε πώληση των λιγνιτικών της μονάδων. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά € 180,2 εκατ. ή 6,8% και διαμορφώθηκε σε € 2.484,3 εκατ. έναντι € 2.664,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016, λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 199,4 εκατ. (€ 2.332 εκατ. έναντι € 2.531,4 εκατ.).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 5.257,20
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -8,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 1.063,68
EBITDA (%) 28,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 3.980,90
Συνολικός δανεισμός (%) -13,8