13

ΑEGEAN OIL

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Industry Ranking 1
Previewsly Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 11

ABOUT ΑEGEAN OIL ΑΕ

Με ένα δίκτυο 700 πρατηρίων σε όλη την χώρα, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου λιανικής εμπορίας καυσίμων και λιπαντικών ενώ στα γραφεία, στις εγκαταστάσεις και στο εμπορικό δίκτυο των πρατηρίων απασχολούνται συνολικά 2.500 εργαζόμενοι. Σε όλη την διάρκεια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης η AEGEAN με τις κατάλληλες επιχειρηματικές επιλογές βελτίωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα διατηρώντας τις θέσεις εργασίας ενώ δεν έκανε καμία απολύτως μείωση στις αποδοχές των εργαζομένων. Με κύκλο εργασιών που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ και καταβάλλοντας ετησίως, περίπου, 400 εκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία σε φόρους και εισφορές, συνεισφέρει πολλαπλά και ουσιωδώς στην ελληνική οικονομία.