12

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Industry Ranking 6
Previewsly Industry Ranking 4
Previews top # Ranking 14

ABOUT ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Μέλος του κλειστού club των εταιρειών με σταθερή πενταετή παρουσία στη λίστα Most Admired Companies αποτελεί η Καρέλιας Καπνοβιομηχανία. Με «όχημα» τις επιδόσεις της στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, τα στελέχη της αγοράς είδαν για μια ακόμη χρονιά στο πρόσωπο της επιχείρησης ένα ιδανικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί πρότυπο για τον κλάδο της. Μέσα στο 2018 η Καρέλιας Καπνοβιομηχανία αύξησε το μερίδιό της στα τσιγάρα στο 17,20%, ενώ στον καπνό η εταιρεία πέτυχε «άλμα» πωλήσεων κατά 13%, φτάνοντας το συνολικό μερίδιο της αγοράς στο 24% στα τέλη του περασμένου έτους. Κάθε χρονιά η εταιρεία που συμπλήρωσε πέρσι τα 130 χρόνια «ζωής», προχωρά σε μια σειρά από πολύ σημαντικές παροχές για τους εργαζόμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά αλλά και άλλα αγαθά για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.