#11 Μέλισσα Κίκιζας A.B. & E.E. Tροφίμων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG.

Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 319 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2017) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Πάνω από 1.700 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR Directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 319 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20 των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της β’ φάσης, προέκυψε η λίστα Most Admired Companies 2019 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 41 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 11
Προηγούμενη Kατάταξη 15
Τομέας FOOD & DRINK
Κατάταξη Κλάδου 10
Προηγούμενη Κατάταξη Κλάδου 10

About Μέλισσα Κίκιζας A.B. & E.E. Tροφίμων

Με ιστορία 70 ετών, η Μέλισσα Κίκιζας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά σημεία αναφοράς στην Ελλάδα. Οι πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας αναγνωρίστηκαν και φέτος από τον δείκτη CRI Index, ακολουθώντας αδιάκοπα τη στρατηγική που εμπεριέχει ουσιαστικές δράσεις προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2019 τέθηκε σε λειτουργία ο νέος μύλος της εταιρείας, μια επένδυση η οποία έφτασε τα 16 εκατ. ευρώ. Η νέα προσθήκη δίνει τη δυνατότητα παραγωγής επιπλέον 92.000 τόνων ετησίως. Σήμερα, η Μέλισσα Κίκιζας εξάγει τα προϊόντα της σε 35 χώρες, ενώ διαθέτει περισσότερα από 19.000 σημεία πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ο τζίρος της φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ και το προσωπικό της δυναμικό τα 210 άτομα.