11

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας FOOD & DRINK
Industry Ranking 10
Previewsly Industry Ranking 10
Previews top # Ranking 15

ABOUT ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ A.B. & E.E. TΡΟΦΙΜΩΝ

Με ιστορία 70 ετών, η Μέλισσα Κίκιζας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά σημεία αναφοράς στην Ελλάδα. Οι πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας αναγνωρίστηκαν και φέτος από τον δείκτη CRI Index, ακολουθώντας αδιάκοπα τη στρατηγική που εμπεριέχει ουσιαστικές δράσεις προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2019 τέθηκε σε λειτουργία ο νέος μύλος της εταιρείας, μια επένδυση η οποία έφτασε τα 16 εκατ. ευρώ. Η νέα προσθήκη δίνει τη δυνατότητα παραγωγής επιπλέον 92.000 τόνων ετησίως. Σήμερα, η Μέλισσα Κίκιζας εξάγει τα προϊόντα της σε 35 χώρες, ενώ διαθέτει περισσότερα από 19.000 σημεία πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ο τζίρος της φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ και το προσωπικό της δυναμικό τα 210 άτομα.