14

ΟΠΑΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Industry Ranking 6
Previewsly Industry Ranking 6
Previews top # Ranking 16

ABOUT ΟΠΑΠ Α.Ε.

Με αύξηση καθαρών εσόδων προ εισφορών κατά 5,7% έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2019 η ΟΠΑΠ, με τα VLTs να παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική πορεία της εταιρείας. Η ΟΠΑΠ προχωρά πλέον στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο στόχος είναι το 2020 να καταστεί ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκόσμιου επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναβαθμίσει τα τρία τελευταία χρόνια περισσότερο από το ένα τρίτο του μεγάλου δικτύου καταστημάτων που διατηρεί σε όλη την Ελλάδα. Νέος βασικός στόχος στον οποίο εστιάζει η ΟΠΑΠ είναι η διαδικτυακή αγορά, μέσω των δικών της δραστηριοτήτων αλλά και της επένδυσης στη Stoiximan Group.