#9 ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG.

Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 319 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2017) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Πάνω από 1.700 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR Directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 319 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20 των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της β’ φάσης, προέκυψε η λίστα Most Admired Companies 2019 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 41 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 9
Προηγούμενη Kατάταξη 4
Τομέας TECHNOLOGY
Κατάταξη Κλάδου 2
Προηγούμενη Κατάταξη Κλάδου 1

About ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών

Η διαρκής παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ στις Most Admired Companies του Fortune δεν ήρθε τυχαία. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στις νέες τεχνολογίες και να απολαμβάνει την πλήρη στήριξη της αγοράς και σε επίπεδο εταιρικής φήμης αλλά και στον επενδυτικό κόσμο. Η εταιρεία άντλησε τον Σεπτέμβριο από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να πέφτει σε ιστορικό χαμηλό της τάξης του 0,875%. Πρόκειται για τη χαμηλότερη απόδοση που έχει πετύχει ποτέ ο όμιλος, με το 20% του συνολικού ποσού να καλύπτεται από την Deutsche Telecom. Όπως δήλωσε η διοίκηση της εταιρείας, πρόκειται για ένα ορόσημο το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και στον Όμιλο ΟΤΕ, αλλά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Άλλωστε, η οικονομική ευρωστία αποτέλεσε μαζί με τις πλούσιες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα στοιχεία που διατηρούν τον Όμιλο ΟΤΕ σταθερά εδώ και πέντε χρόνια στις επιχειρήσει με την καλύτερη εταιρική φήμη στην Ελλάδα.