9

ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας TECHNOLOGY
Industry Ranking 2
Previewsly Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 4

ABOUT ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η διαρκής παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ στις Most Admired Companies του Fortune δεν ήρθε τυχαία. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στις νέες τεχνολογίες και να απολαμβάνει την πλήρη στήριξη της αγοράς και σε επίπεδο εταιρικής φήμης αλλά και στον επενδυτικό κόσμο. Η εταιρεία άντλησε τον Σεπτέμβριο από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να πέφτει σε ιστορικό χαμηλό της τάξης του 0,875%. Πρόκειται για τη χαμηλότερη απόδοση που έχει πετύχει ποτέ ο όμιλος, με το 20% του συνολικού ποσού να καλύπτεται από την Deutsche Telecom. Όπως δήλωσε η διοίκηση της εταιρείας, πρόκειται για ένα ορόσημο το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και στον Όμιλο ΟΤΕ, αλλά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Άλλωστε, η οικονομική ευρωστία αποτέλεσε μαζί με τις πλούσιες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα στοιχεία που διατηρούν τον Όμιλο ΟΤΕ σταθερά εδώ και πέντε χρόνια στις επιχειρήσει με την καλύτερη εταιρική φήμη στην Ελλάδα.