#8 Εurobank

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG.

Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 315 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2016) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Πάνω από 1.700 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR Directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 315 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20 των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια.

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της β’ φάσης, προέκυψε η λίστα Most Admired Companies 2018 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 45 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 8
Προηγούμενη Kατάταξη 8
Τομέας BANKING
Κατάταξη Κλάδου 1
Προηγούμενη Κατάταξη Κλάδου 1

About Εurobank

Ο Όμιλος Eurobank έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2018 με αύξηση των καθαρών κερδών, φτάνοντας τα 113 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη επιτυχία είχαν οι δραστηριότητες στο εξωτερικό, με αύξηση των καθαρών κερδών κατά 19,4%, ενώ πέτυχε και μείωση των NPEs κατά 1,1 δισ. ευρώ. Με παρουσία σε έξι χώρες, διαθέτει σύνολο ενεργητικού 60 δισ. ευρώ, απασχολεί 13.512 εργαζόμενους, και παρέχει τις υπηρεσίες του σε Ελλάδα και εξωτερικό από 700 διαφορετικά σημεία εξυπηρέτησης. Μέσω δράσεων όπως το «egg – enter•grow•go», τους διαγωνισμούς «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» και «Beyond Hackathlon», και το Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών «Go International», ενισχύει την εξωστρέφεια και τη δυνατότητα των νέων επιστημόνων να διαπρέψουν.

Ο Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank, αναφέρει σχετικά:

«Oι επιτυχημένες επιχειρήσεις αποτελούν άθροισμα δύσκολων επιλογών, που συνθέτουν μια πολυεπίπεδη στρατηγική ανάπτυξης και προόδου. Η ικανότητα προσαρμογής στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η υιοθέτηση καινοτομίας από την εσωτερική λειτουργία έως την ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, η δημιουργία ευκαιριών ανέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες μας, αλλά και το αποτύπωμά μας στο πλαίσιο της EKE ήταν και παραμένουν θεμελιώδεις επιλογές για εμάς. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών μάς επιτρέπει να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας, να στηρίζουμε με συνέπεια τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσει η Eurobank στην οικονομία της χώρας μας. Σε μια περίοδο σταδιακής εξόδου από τη βαθιά οικονομική κρίση που σημάδεψε την Ελλάδα αυτό ήταν το μεγαλύτερο στοίχημά μας. Η διάκριση της Eurobank στη λίστα του Fortune και φέτος είναι για εμάς ενθάρρυνση και αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλουμε».