14

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Location Καλαμάτα
Industry Ranking 4
Previewsly Industry Ranking 4
Previews top # Ranking 13
Website www.karelia.gr

ABOUT ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στάση αναμονής, μέχρι να αποσαφηνιστεί το κανονιστικό περιβάλλον σε σχέση με τις τεχνολογίες ατμίσματος και heat not burn, τηρεί η Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Το πρώτο εξάμηνο οι ενοποιημένες πωλήσεις της ενισχύθηκαν στα 462,922 εκατ. ευρώ από 437,165 εκατ. ευρώ, με τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ το φετινό πρώτο εξάμηνο να διαμορφώνεται στα 360,270 εκατ. ευρώ από 335,764 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν.

Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού –σ.σ. εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες-, όπου πραγματοποιείται το 77%, των συνολικών πωλήσεων της. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 45,873 εκατ. ευρώ από 43,884 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 32,708 εκατ. ευρώ από 26,973 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2017.