19

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Location Αθήνα
Industry Ranking 3
Previewsly Industry Ranking -
Previews top # Ranking 17
Website www.hygeia.gr

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Ο Όμιλος Υγεία βρέθηκε φέτος στην 8η θέση στη λίστα «Change the World» και το 2017 βρέθηκε στην 17η θέση στις Most Admired Companies. Για το 2017, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €61,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του τριμήνου κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 11,5% και ανήλθαν στα €11,6 εκ. Το 2016, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αδειοδοτημένων ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας και έλαβε το Διεθνές Βραβείο Καλύτερου Νοσοκομείου στην Ελλάδα για το 2016. Ειδικότερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2017 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε στα 206 εκ. ευρώ έναντι 205,9 εκ. το 2016. Επίσης, μέσα στη χρονιά υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Clinerion στον τομέα των Κλινικών Μελετών. Τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι τα μοναδικά νοσοκομεία στην Ελλάδα που διαθέτουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο για τον ασθενή, βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και κωδικοποιήσεις για τις διαγνώσεις, τα ιατρικά πρωτόκολλα, τις ιατρικές εξετάσεις και τις φαρμακευτικές θεραπευτικές αγωγές.