10

ΟΜΙΛΟΣ MΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Location Αθήνα
Industry Ranking 6
Previewsly Industry Ranking 8
Previews top # Ranking 18
Website www.mytilineos.gr

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ MΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, η οποία οδήγησε τα οικονομικά μεγέθη της MYTILINEOS σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2017, τα αποτελέσματα του Α ΄εξαμήνου 2018 δείχνουν επίσης ισχυρή τάση.

Συγκεκριμένα σημαντική αύξηση, κατά 3,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν στο α’ εξάμηνο του 2018 τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας), καθώς διαμορφώθηκαν σε 83,9 εκατ. ευρώ έναντι 80,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η έγκριση της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ για την κατασκευή μιας από τις πιο σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη με καύσιμο φυσικό αέριο, είναι βασικό τμήμα του επενδυτικού σχεδίου του ομίλου.